Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Świdniku V kadencji przekazane po złożeniu ślubowania

od do