Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Świdniku

Logo - Starostwo Powiatowe w Świdniku

Osoby z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

  • strona posiada tryb wysokiego kontrastu dla osób niedowidzących.

  • strona posiada możliwość zmiany rozmiatu czcionki.

  • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

  • system umożliwia również wyszukiwanie treści na stronie z wyborem odpowiedniego filtru (dokumenty, jednostki, przetargi, oferty pracy oraz oświadczenia).

  • system umożliwia wyszukiwanie zaawansowane z wyszczególnieniem kategorii: dokumenty, przetargi, oferty pracy, osoby, jednostki organizacyjne.