Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Świdniku

Logo - Starostwo Powiatowe w Świdniku

Instrukcja obsługi BIP

Instrukcja

Instrukcja użytkownika systemu BIP

SPIS TREŚCI

1. Informacje o biuletynie.

1.1. Mapa serwisu.

1.2. Redakcja biuletynu.

1.3. Słownik skrótów.

1.4. Historia zmian.

1.5. Statystyka odwiedzin.

2. Menu Podmiotowe.

2.1. Nazwa instytucji.

2.2. Struktura organizacyjna.

2.3. Dokumenty.

2.4 Jednostki organizacyjne.

2.5. Lista osób.

2.6. Oferty pracy.

2.7. Oświadczenia majątkowe.

2.8. Zamówienia publiczne/przetargi.

2.9. Rejestry środowiskowe.

3. Odnośniki funkcyjne.

1. Informacje o biuletynie

1.1. Mapa serwisu - zawiera informacje o strukturze systemu BIP. Wszystkie elementy menu uporządkowane są w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym hyperlinkiem do opisywanej pozycji menu – . 1.

1.2. Redakcja biuletynu – zawiera podstawowe informacje o osobach upoważnionych do redagowania informacji zawartych w systemie BIP. Element ten posiada wyszukiwarkę, za pomocą której można odszukać poszczególnych redaktorów systemu.

Aby wyszukać wybranego redaktora za pomocą wyszukiwarki, w pole „Szukaj” wystarczy wpisać dowolną frazę opisującą dane redaktora, np. imię, nazwisko czy adres e-mail.

1.3. Słownik skrótów – zawiera opis skrótów i pojęć używanych w systemie. Element ten posiada wyszukiwarkę, za pomocą której można odszukać poszczególny skrót.

Aby wyszukać wybrany skrót za pomocą wyszukiwarki, w pole „Szukaj” wystarczy wpisać dowolną frazę opisującą skrót, np. część opisu skrótu lub sam skrót.

1.4. Historia zmian – element zawierający rejestr zmian wykonanych z poziomu panelu administracyjnego systemu BIP. Umożliwia wyszukanie zdarzeń według osoby dokonującej zmian, typu zdarzenia oraz daty wykonania zmiany. Rejestr zmian wykonywany jest automatycznie przez system i administrator nie ma wpływu na zapisywane w nim

Aby wyszukać wybrane zmiany za pomocą wyszukiwarki, należy odpowiednio wypełnić pola: typ zdarzenia, imię i nazwisko oraz/i data od, data do. Wynik zostanie wyświetlony automatycznie po wypełnieniu wybranych pól.

1.5. Statystyka odwiedzin – zawartość tej zakładki wyświetla statystykę odwiedzin strony BIP z uwzględnieniem wszystkich pod-stron. Zawarte w statystyce odwiedzin informacje rejestrowane są automatycznie przez system BIP. Zestawienie wyświetlane jest w postaci ilości odsłon oraz stosunku procentowego ilości odwiedzin danej zakładki w stosunku do całości serwisu. Domyślny sposób wyświetlania: od największej do najmniejszej ilości odwiedzin.

2. Menu Podmiotowe

2.1. Nazwa instytucji – zawiera podstawowe informacje dotyczące jednostki administracyjnej, takie jak dane teleadresowe, mapę z lokalizacją geograficzną jednostki oraz/i grafiki załączone przez administratora biuletynu informacji publicznej.

2.2. Struktura organizacyjnazawiera hierarchiczną listę struktury organizacyjnej danej jednostki. W celu uzyskania szczegółowych informacji o wybranej jednostce organizacyjnej należy wybrać z listy odpowiedni link z nazwą wydziału. Zostanie wyświetlona informacja szczegółowa wydziału.

Element pozwala na wyświetlenie listy bieżących pracowników danej komórki organizacyjnej. W tym celu należy rozwinąć przycisk 'Pracownicy'. Dodatkowo można uzyskać również informacje o pracownikach archiwalnych danego wydziału.

2.3. Dokumenty zawiera publikacje dokumentów wraz z załącznikami w postaci listy nagłówków. Element posiada wyszukiwarkę dokumentów. Po rozwinięciu menu 'Szukaj dokumentów' można skorzystać z kryteriów wyszukiwania, takich jak: tytuł dokumentu, znak, osoba wytwarzająca, data wytworzenia dokumentu, stan dokumentu (aktualny, nieaktualny), wydział, dokładna data utworzenia dokumentu.

W celu wyświetlenia zawartości dokumentu należy kliknąć w link zawierający jego nazwę – wyświetlone zostaną szczegółowe informacje dotyczące dokumentu wraz z bezpośrednim odnośnikiem do treści dołączonego pliku.

2.4 Jednostki organizacyjne – zawiera publikacje informacji o jednostkach organizacyjnych podmiotu prowadzącego BIP. Element zawiera dane teleadresowe jednostek organizacyjnych oraz rejestry zmian, czyli informacje o zmianach dokonywanych w poszczególnych wpisach.

Szczegółowe informacje dotyczące jednostki można uzyskać wybierając link 'więcej informacji'. Widok ten zawiera załączniki, informacje o pracownikach danej jednostki oraz listę dokumentów opublikowanych przez jednostkę.

2.5. Lista osób – zawiera publikacje informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w danej jednostce prowadzącej BIP. Element pozwala na wyszukiwanie osób według kryteriów takich jak: imię i nazwisko, stanowisko oraz kadencja.

W celu wyświetlenia szczegółowych informacji (w tym oświadczeń majątkowych) dotyczących pracownika, należy kliknąć w link zawierający imię i nazwisko pracownika.

2.6. Oferty pracy – zawiera publikacje informacji o ofertach pracy na stanowiskach urzędniczych w danej jednostce prowadzącej BIP. Element umożliwia wyszukiwanie ofert pracy według kryteriów takich jak: wszystkie, aktualne, nieaktualne. Dodatkowo posiada funkcję wyszukiwania błyskawicznego według podanej frazy – . 16.

Aby przejść do szczegółów wybranej oferty pracy należy kliknąć link z nazwą stanowiska. Wyświetlone zostaną szczegóły oferty, będzie dostępna także lista wszystkich kandydatów ubiegających się o pracę na danym stanowisku.

2.7. Oświadczenia majątkowe – zawiera publikacje informacji dotyczących oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne w danej jednostce prowadzącej BIP. Element umożliwia wyszukanie oświadczeń pracowników jednostki według kolejnych lat lub kadencji.

Oświadczenia majątkowe każdego pracownika dostępne są również w informacjach o osobach zatrudnionych w jednostce.

W celu wyświetlenia treści oświadczenia majątkowego należy wybrać odpowiedni link z listy dostępnych oświadczeń.

2.8. Zamówienia publiczne/przetargi – zawiera publikacje informacji o zamówieniach publicznych prowadzonych w danej jednostce prowadzącej BIP. Element pozwala na wyszukiwanie przetargów na podstawie kryteriów takich jak: przedział czasu lub stan przetargu (aktualne, wszystkie, archiwalne, unieważnione, rozstrzygnięte). Element ten pozwala na tzw. wyszukiwanie błyskawiczne – przetargi wyszukiwane są na podstawie podanej frazy. W celu wyświetlenia szczegółowych informacji o przetargu należy wybrać link zawierający tytuł zamówienia publiczneg.

2.9. Rejestry środowiskowe – zawiera publikacje informacji o środowisku (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22.09.2010r w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie). Element posiada wyszukiwarkę rejestrów środowiskowych. Wyszukiwanie może odbywać się według kryteriów takich jak: numer karty, rodzaj dokumentu, temat dokumentu, znak sprawy oraz filtr dat.

Kryteria wyszukiwania 'Rodzaj dokumentu' i 'Temat dokumentu' dostępne są z list rozwijanych.

W celu wyświetlenia treści rejestru środowiskowego należy wybrać link zawierający nazwę rejestru.

3. Odnośniki funkcyjne

  • ikona umożliwia odsłuchanie treści zamieszczonych na stronie przy pomocy wbudowanego syntezatora mowy
  • wydruk bieżącej zawartości strony
  • zapis bieżącego widoku strony do pliku *.pdf
  • zmiana wielkości wyświetlanej czcionki
  • włączanie/wyłączanie wysokiego kontrastu
  • opcja przejścia do strony głównej systemu BIP (strona domowa)
  • formularz kontaktowy (kontakt)
  • informacje dla niepełnosprawnych (niepełnosprawni)
  • ostatnio dodane dokumenty (ostatnio dodane)
  • najczęściej oglądane dokumenty lub zakładki (najczęściej oglądane)

System umożliwia również wyszukiwanie treści na stronie z wyborem odpowiedniego filtru (dokumenty, jednostki, przetargi, oferty pracy oraz oświadczenia).

System umożliwia wyszukiwanie zaawansowane z wyszczególnieniem kategorii: dokumenty, przetargi, oferty pracy, osoby, jednostki organizacyjne.

System posiada panel administracyjny, pozwalający na zarządzanie publikowaną treścią serwisu.

Odnośnik do strony www.bip.gov.pl zawierającej informacje dotyczące systemu BIP.