Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Powiatu Świdnickiego.

od do