Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego

od do