Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Świdniku VI kadencji przekazane po złożeniu ślubowania

od do