Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Świdniku

Logo - Starostwo Powiatowe w Świdniku

Dyrektor PCEZ - Anna Goral

Wicedyrektor PCEZ - Janusz Maruszak

Wicedyrektor PCEZ - Łukasz Krzyżanowski

Kierownik Warsztatów Szkolnych CKZ - Witold Reszka

Kierownik internatu PCEZ - Anna Jasińska