Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Świdniku

Logo - Starostwo Powiatowe w Świdniku

Dyrektor PCEZ - Bogdan Błaszczuk

Wicedyrektor PCEZ - Łukasz Krzyżanowski

Kierownik Warsztatów Szkolnych CKZ - Witold Reszka