Petycja o wstrzymane ewentualnych procedur dotyczących zezwolenia na rozpoczęcie robót budowlnaych w ww. obszarze.

od do