Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Świdniku

Logo - Starostwo Powiatowe w Świdniku

Petycja o wstrzymane ewentualnych procedur dotyczących zezwolenia na rozpoczęcie robót budowlnaych w ww. obszarze.

od do