Starostwo Powiatowe w Świdniku - informacje

Dane teleadresowe

Adres
ul. Niepodległości 13,
21-047 Świdnik ,
Powiat: Świdnicki
Telefon
81 468 71 13 - Kancelaria
81 468 71 01 - Sekretariat
Fax
(81) 468 71 12
E-mail

Strona internetowa
Numer konta
19 8689 0007 6001 3969 2000 0040
NIP
712-290-45-39
REGON
431019460

Dodatkowe informacje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starostwo Powiatowe w Świdniku pracuje w godzinach:

Poniedziałek: 9.00 - 17.00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7.00 - 15.00

Klauzule dotyczące spełnienia obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transmisja na żywo z sesj Rady Powiatu (24.11.2020 godz. 13:00)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z tym, iż ustawa z dnia 20 lipca 2009 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007r. Nr 190, poz.1493, j.t. z późniejszymi zmianami) w art. 26 ust. 2 nakłada na organ samorządu terytorialnego obowiązek nieodpłatnego udostępniania Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych, w formie elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy tych urzędów w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym, Urząd Miasta Pasłęka podaje linki do serwisów Rządowego Centrum Legislacji:

Serwis Dziennika Ustaw

Serwis Monitora Polskiego

Serwis Dzienników Urzędowych

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Od dnia 01.07.2011r. kasa w Starostwie Powiatowym została zlikwidowana.
 Opłaty dotyczące spraw geodezyjnych, rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, zajęcia pasa drogowego, kart wędkarskich, dzienników budowy,
prosimy dokonywać bezpośrednio w placówce Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach o/ Świdnik,
ul. Skłodowskiej 5
na rachunek bankowy:
19 8689 0007 6001 3969 2000 0040
Od powyższych opłat nie będą pobierane prowizje bankowe.

 

Jednocześnie informujemy, iż opłaty skarbowe należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świdnik

 

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Data wytworzenia informacji:
24-11-2020
Osoba wprowadzająca informację:
admin admin
Dodano do BIP dnia:
13-03-2020