Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Świdniku IV kadencji złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

od do