Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Dawid Ciesielski
Opis
Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:Nadzór merytoryczny prowadzą:
Naczelnicy wydziałów, kierownicy jednostek organizacyjnych zgodnie z zakresem ich działalności (Zarządzenie Starosty nr 13/03 z 1 września 2003 roku)
Starostwo Powiatowe w Świdniku,
ul. Niepodległości 13,
tel. (081) 468-71-06, 468-71-01
 
Za modyfikację informacji odpowiadają redaktorzy wydziałów i jednostek organizacyjnych.

Email