Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Świdniku

Logo - Starostwo Powiatowe w Świdniku

Starostwo Powiatowe w Świdniku - informacje

Dane teleadresowe

Adres
ul. Niepodległości 13
21-040 Świdnik
Powiat Świdnicki
Telefon
81 468 71 13
Fax
-
E-mail

Strona internetowa
Numer konta
19 8689 0007 6001 3969 2000 0040
NIP
712-290-45-39
REGON
431019460

Dodatkowe informacje

Starostwo Powiatowe w Świdniku pracuje w godzinach:

Poniedziałek: 9.00 - 17.00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7.00 - 15.00

Klauzule dotyczące spełnienia obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO 

Transmisja na żywo z sesji Rady Powiatu (25.01.2022 godz. 13:00)

W związku z tym, iż ustawa z dnia 20 lipca 2009 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007r. Nr 190, poz.1493, j.t. z późniejszymi zmianami) w art. 26 ust. 2 nakłada na organ samorządu terytorialnego obowiązek nieodpłatnego udostępniania Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych, w formie elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy tych urzędów w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym, poniżej linki do serwisów Rządowego Centrum Legislacji: Serwis Dziennika Ustaw / Serwis Monitora Polskiego / Serwis Dzienników Urzędowych

Opłaty dotyczące spraw geodezyjnych, rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, zajęcia pasa drogowego, kart wędkarskich, dzienników budowy, można dokonywać bezpośrednio w placówce Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach o/ Świdnik,
ul. Skłodowskiej 5
na rachunek bankowy:
19 8689 0007 6001 3969 2000 0040
Od powyższych opłat nie będą pobierane prowizje bankowe.

Jednocześnie informujemy, iż opłaty skarbowe należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świdnik

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Cholewiński Mateusz
Data wytworzenia informacji:
25-01-2022
Osoba wprowadzająca informację:
Ciesielski Dawid
Dodano do BIP dnia:
25-01-2022 13:03:50