Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Świdniku

Logo - Starostwo Powiatowe w Świdniku

Starostwo Powiatowe w Świdniku - informacje

Dane teleadresowe

Adres
ul. Niepodległości 13
21-040 Świdnik
Powiat Świdnicki
Telefon
81 468 71 13
Fax
-
E-mail

Strona internetowa
Numer konta
19 8689 0007 6001 3969 2000 0040
NIP
712-290-45-39
REGON
431019460

Dodatkowe informacje

Starostwo Powiatowe w Świdniku pracuje w godzinach:

Poniedziałek: 9.00 - 17.00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7.00 - 15.00

Klauzule dotyczące spełnienia obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO 

Transmisje na żywo z sesji Rady Powiatu

W związku z tym, iż ustawa z dnia 20 lipca 2009 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007r. Nr 190, poz.1493, j.t. z późniejszymi zmianami) w art. 26 ust. 2 nakłada na organ samorządu terytorialnego obowiązek nieodpłatnego udostępniania Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych, w formie elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy tych urzędów w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym, poniżej linki do serwisów Rządowego Centrum Legislacji: Serwis Dziennika Ustaw / Serwis Monitora Polskiego / Serwis Dzienników Urzędowych

Opłaty dotyczące spraw geodezyjnych, rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, zajęcia pasa drogowego, kart wędkarskich, dzienników budowy, można dokonywać bezpośrednio w placówce Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach o/ Świdnik,
ul. Skłodowskiej 5
na rachunek bankowy:
19 8689 0007 6001 3969 2000 0040
Od powyższych opłat nie będą pobierane prowizje bankowe.

Jednocześnie informujemy, iż opłaty skarbowe należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świdnik

 

Starosta Powiatu Świdnickiego w Świdniku lub wyznaczona przez niego osoba, przyjmuje zainteresowane osoby w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek od 12:00 do 16:00 oraz w każdy piątek od 15:00 do 15:30.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Cholewiński Mateusz
Data wytworzenia informacji:
14-09-2023
Osoba wprowadzająca informację:
Płonka Michał
Dodano do BIP dnia:
14-09-2023 08:59:10